Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

TẶNG NGƯỜI EM YÊU!

              

                            Khi nào chợt nhớ đến em
            Nhớ người dưng lạ tận miền quê xa
                     Nổi lòng trong trẻo tình ta 
              Muộn phiền gửi lại trăng tà bờ lau
                     Hoa se sẽ tím rũ màu
          Thấm bao nước mắt biệt sầu chia ly
                    Cũng là chỉ một lần đi
         Âm dương cách trở xuân thì xót xa 
             Dấu thời gian bước nhập nhòa
     Giấc mơ bãng lãng trăng qua chuyến đò
           Thuyền trăng hái giỏ hoa thơ
          Hái cùng anh đến bến bờ yêu thương!
                       RP viết 29.03.2013 
                       Tặng người em yêu!
                                                               
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang